МОЖНОСТИ ЗА НЕСЕКОЈДНЕВНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

  • можност автобусот да се најде на место, каде во одреден момент тоа ќе биде потребно за клиентот
  • доловување чувство на патниците дека се наоѓаат во одреден простор ( пр. маркет, кино..)
  • дистрибуција на рекламни флаери
  • организирање на наградни игри
  • промоција на производи на клиентот