МОЌЕН МЕДИУМ ЗА НАДВОРЕШНО РЕКЛАМИРАЊЕ

 • Атрактивни автобуси
 • Впечатлив рекламен простор
 • Медиумот е погоден за претставување на сите видови производи и услуги
 • САКАШ СИТЕ ДА ТЕ ЗАБЕЛЕЖАТ...
 • ГРАДОТ ДА ТЕ ДОЗНАЕ?
 • РЕКЛАМИРАЈ СЕ...
 • MARATON BUS ADVERTISING

ВИСОКО НИВО НА ПЕРЦЕПЦИЈА

Заради големината на рекламниот простор и поставеноста на Рекламата, сигурно забележана од големи далечини и со ништо не попречена од другите учесници во сообраќајот

МАСОВЕН МЕДИУМ

Рекламата за Вашиот производ или услуга ќе биде забележана од 60 милиони патници годишно, пешаци, возачи... и видена:

 • од 05.00 до 24.00 часот
 • 365 дена во годината
 • просечно на 15 км. низ Скопје
 • Минимум 20 пати на иста локација во текот на еден ден

КОНКУРЕНТНА ЦЕНА ВО ОДНОС НА ДРУГИ МЕДИУМИ

 

ЕФЕКТИ

 • Постојаното присуство на градските сообраќајници константно ги потсетува граѓаните на производите и услугите кои се рекламираат
 • Директно влијание врз перцепцијата на потрошувачите
 • Контакт со пораката за производот, непосредно пред можноста за купување

МОЖНОСТИ ЗА БЕЗБРОЈ КРЕАТИВНИ РЕШЕНИЈА
Анкета

Koj рекламен простор на двокатен автобус го сметате за најефектен:

Гласај