НАШИТЕ УСЛУГИ

ОБЕЗБЕДУВАМЕ ЦЕЛОСНА УСЛУГА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ РЕКЛАМИРАЊЕ
НА АВТОБУСИ ПРЕКУ:

 •  Избор на автобуси и релации
 •  Закуп на автобуси
 •  Подготовка на идејно решение
 •  Подготовка за печатење
 •  Печатење и ламинирање на рекламните фолии во нашата печатница 
 •  Поставување на рекламната фолија на автобусите
 •  Мониторинг на брендиран автобус
 •  Континуирано известување за избрендирани автобуси во сообраќај
 •  Чистење на рекламите од графити и замена на евентуално оштетени делови од рекламата во текот на кампањата
 •  Фотографии од автобусите во сообраќај
 •  Отстранување на рекламните фолии од автобусот

ГАРАНТИРАМЕ ДЕКА РЕКЛАМАТА НА АВТОБУСОТ ПОСЛЕДНИОТ
ДЕН ОД КАМПАЊАТА ЌЕ ИЗГЛЕДА ИСТО КАКО И ПРВИОТ ДЕН
ПРЕКУ:

 •  Секојдневно спроведување мониторинг над избрендираните  автобуси од нашиот мониторинг тим
 •  Замена на евентуално оштетени делови од рекламите на автобусите
 •  Чистење на рекламите од графити
 •  Грижа автобусите да бидат редовно во сообраќај
 •  Дванаесет месечна гаранција за квалитетот на фолијата и изработката  ( УВ осетливост и избледување на фолијата, водоотпорност,  одлепување на фолијата)